Monday, 12 September 2011

တာဝန္မဲ့ေသာ ၾကံ႕ဖြတ္အစိုးရအား ဧရာဝတီျမစ္ၾကီးကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ ပ်က္ကြက္မူအတြက္ အျပင္းအထန္ ေဝဖန္႐ႉပ္ခ်လိုက္ျခင္း

ေန႕စြဲ ။ ။ ၂၀၁၁ ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၂ ရက္)

ကြၽန္ပ္တို႕ Burma Democratic Concern (BDC) အဖြဲ႕ၾကီးမွ ၾကံ႕ဖြတ္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ၾကီး ဦးေဇာ္မင္း၏ တာဝန္မဲ့ေသာ စကားျဖစ္သည့္ ျမစ္ဆံုဆည္ တည္ေဆာက္မူကို ရပ္တန္႕ရန္အစီအစဥ္မရွိပဲ၊ အမ်ားျပည္သူလူထုမွ ဆန္႕က်င္ေနသည့္ၾကားက လက္ရွိၾကံ႕ဖြတ္အစိုးရသည္ ျမစ္ဆံုဆည္ကို ျပီးစီးေအာင္ဆက္လက္တည္ေဆာက္သြားမည္ဟူေသာ စကားအား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန္႕က်င္႐ႉပ္ခ်လိုက္သည္။

ျမန္မာဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင္႕တကြ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေဂဟစနစ္နွင္႕ ျမန္မာျပည္၏ အနာဂတ္အား ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေပၚေစေသာ ဧရာဝတီ ျမစ္ဆံုဆည္ တည္ေဆာက္ျခင္းကို ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ ေတာင္းဆိုထားၾကပါသည္။ ေလာ္စစ္ဟန္နွင္႕ ၎၏သား Steven Law (ေခၚ) ထြန္းျမင့္ႏိုင္ ပိုင္ဆိုင္ေသာ Asia World Limitedသည္ ဧရာဝတီ ျမစ္ဆံုဆည္ တည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ လက္ရွိကန္ထ႐ိုက္ရရွိထားပါသည္။ ထို႕အျပင္ ထြန္းျမင့္ႏိုင္သည္ ၎၏ဇနီး စင္ကာပူလူမ်ိဳး စစ္စလီယာအန္း၏ အမည္ျဖင္႕ အျခာကုမၸဏီ၁၀ခု ကိုလည္းပိုင္ဆိုင္ထားပါေသးသည္။

ျမစ္ဆံုဆည္သည္ ေမချမစ္ နွင္႕ မလိချမစ္ ဆံုရာ ၂မိုင္အကြာတြင္ တည္ရွိျပီး ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ျမိဳ႕ေတာ္ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕မွ ၂၄မိုင္ခန္႕အကြာတြင္ တည္ရွိပါသည္။ ၎ဆည္သည္ အလွ်ားအားျဖင္႕ ၄၉၉ေပ၊ အျမင့္အားျဖင္႔ ၄၉၉ေပရွိျပီး အထပ္၅၀စာရွိေသာ အေဆာက္အဦးအျမင့္နဲ႕ ညီမ်ွသည္။ ေရကာတာ၏ မ်က္ႏွာျပင္ဧရိယာမွာ ၂၉၅.၈ စကြဲယားမိုင္ရွိျပီး Newyork ျမိဳ႕၏ အ႐ြယ္အစားနီးပါးခန္႕ရွိပါသည္။ ထိုေရကာတာ၏ အျမင့္ဆုံးေရအနက္မွာ ေပ၉၅၀ခန္႕ရွိျပီး ၆၆ထပ္ရွိေသာ အေဆာက္အဦးအျမင့္နဲ႕ညီမ်ွပါသည္။ ထို ျမစ္ဆံုဆည္ တည္ေဆာက္၍ ကုန္က်ေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၆ ဘီလီယံ ရွိမည္ဟုခန္႕မွန္းၾကပါသည္။ စုစုေပါင္း ဆည္၇ခု နွင္႔ လွ်ပ္စစ္ဓတ္အားထုတ္လုပ္မည့္ ပေရာ့ဂ်က္ ကုန္က်ေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀ဘီလီယံ ကုန္က်မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဤ ျမစ္ဆံုဆည္ တည္ေဆာက္ေရး ပေရာ့ဂ်က္ၾကီး တစ္ခုလုံး၏ တ႐ုတ္ဘက္မွ အဓိက ကန္ထ႐ိုက္မွာ China gezhou-ba group corporation (CCGC) ျဖစ္ျပီး ျမန္မာဘက္မွ Asia World Company ျဖစ္ပါသည္။ ေလာ္စစ္ဟန္၏ စီးပြားေရး အင္ပိုင္ယာမွာ ဘိန္းကုန္ကူးျခင္းျဖင္႔ ခ်မ္းသာလာသည္ဟု ယုံၾကည္ၾကပါသည္။ ၎သည္ ၁၉၆၀ဝန္းက်င္က ကိုးကန္႕ေဒသ ေျမာက္ပိုင္း၌ စစ္ေသြးၾကြေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ျပီး ၎၏ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ Network မ်ားျဖင္႔ ထိုင္းမွတစ္ဆင့္ ဘိန္းကုန္ကူးမူေၾကာင္႔ အေမရိကန္အစိုးရမွ ၎အား ဘိန္းဘုရင္အျဖစ္ ၁၉၇၀၌ သတ္မွတ္ေခၚဆိုခဲ့သည္။ ၁၉၉၄ခုနွစ္၌ ၎အဖြဲ႕သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၌ လက္နက္အျပည့္အစုံ တပ္ဆင္ထားေသာ ဘိန္းကုန္ကူးအဖြဲ႕ အျဖစ္ ယုံၾကည္ၾကသည္။ Asia World Company၏ အခြဲျဖစ္ေသာ Golden aaron Companyသည္ တ႐ုတ္ျပည္နဲ႕ ဆက္စပ္လွ်က္ရွိသည္။

ထြန္းျမင့္ႏိုင္သည္ Golden aaron Company၏ မန္းေနးဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာ တစ္ေယာက္ျဖစ္ျပီး ၎Companyသည္ တ႐ုတ္ျပည္၏ China National Offshore Oil Corporation (CCOOC) Companyနဲ႕ ဆက္စပ္လွ်က္ရွိသည္။ ေလာ္စစ္ဟန္နွင္႕ ၎၏သား Steven Law (ေခၚ) ထြန္းျမင့္ႏိုင္ နွစ္ဦးစလုံးကို ဘိန္းကုန္ကူးမူေၾကာင္႔ ၁၉၉၆ခုနွစ္ ကတည္းက အေမရိကန္အစိုးရမွ ဗီဇာမေပးပဲ Black List သြင္းထားခဲ့သည္။ ၂၀၀၃ခုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ၎တို႕ နွစ္ဦးစလုံးကို အေမရိကန္စီးပြားေရးဌာနမွ စီးပြားပိတ္ဆို႕ေသာ နာမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းကာ ၎တို႕၏ Asia World Company Limited၊ Asia World Industry Limited၊ Asia World Light Limited တို႔အားလုံးသည္ စစ္အစိုးရနွင္႕ တိုက္႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေငြေၾကးဆက္ႏြယ္မူရွိေၾကာင္း ထင္ရွားေပၚလြင္ခဲ့သည္။ Asia World Company Limited သည္ျမန္မာျပည္၏ အၾကီးဆုံးစီးပြားေရး လုပ္ငန္းစုၾကီးျဖစ္ျပီး စက္မူလက္မူ၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး၊ ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္ နွင္႔ စူပါမားကက္ေပါင္းမ်ားစြာကို ပိုင္ဆိုင္ထားျပီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေရႊတြင္းေပါင္းမ်ားစြာကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။ ထြန္းျမင့္ႏိုင္သည္ ျမန္မာ national league ၌ ေဘာလုံးကစားေသာ မေကြးယူႏိုက္တက္ ေဘာလုံးအသင္းကိုလည္း ပိုင္ဆိုင္ထားပါေသးသည္။

ဧရာဝတီျမစ္ကို ကယ္တင္ျခင္းသည္ ျမန္မာျပည္ကိုကယ္တင္ျခင္းျဖစ္ျပီး၊ ထိုသို႕ကယ္တင္ရန္မွာ ကမ႓ာေပၚရွိလူသားအားလုံး၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။ ကြၽန္ပ္တို႕အေနျဖင္႕ တ႐ုတ္ျပည္၏ China Gezhou-ba Group Corporation (CCGC) နွင္႕ China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) တို႕အား ျမန္မာျပည္မွ ဘိန္းရာဇာမ်ား နွင္႕ အဆက္အသြယ္မလုပ္ရန္ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။


ကြၽန္ပ္တို႕Burma Democratic Concern (BDC) အဖြဲ႕ၾကီးအေနျဖင္႔ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားအားလုံး နွင္႕ တရားမ်ွတမူကို ျမတ္ႏိုးေသာ ကမ႓ာသူ၊ကမ႓ာသားအေပါင္းတို႕အား ေလာ္စစ္ဟန္နွင္႕ ၎၏သား Steven Law (ေခၚ) ထြန္းျမင့္ႏိုင္၊ ထြန္းျမင့္ႏိုင္၏ ဇနီး စင္ကာပူလူမ်ိဳး စစ္စလီယာအန္း တို႕ပိုင္ဆိုင္ေသာ
Asia World Company Limited၊ Golden aaron Company နွင္႕ မေကြးယူႏိုက္တက္ ေဘာလုံးအသင္းတို႕အားလုံးကိုသပိတ္ေမွာက္ရန္ေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။ ၎တို႕အားလုံးသည္ ဧရာဝတီျမစ္ၾကီး တိမ္ေကာပေပ်ာက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္မူနွင္႕ ျမန္မာျပည္၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေဂဟစနစ္ ပ်က္စီးေအာင္လုပ္ေဆာင္မူတို႕တြင္ တာဝန္ရွိပါသည္။

ထို႕အျပင္ ကမ႓ာသူ၊ကမ႓ာသားအေပါင္းတို႕အား ျမန္မာျပည္၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေဂဟစနစ္သာမက တကမ႓ာလုံးအား ဆိုးဆိုးဝါးဝါး အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစမည့္ ဧရာဝတီျမစ္ဆံုဆည္ တည္ေဆာက္မူ အေပၚ မစၥတာ ဘန္ကီးမြန္း အပါအဝင္ ကမ႓ာ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ဝိုင္းဝန္းပါဝင္တားဆီးေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။

ကြၽန္ပ္တို႕၏ ေၾကြးေၾကာ္သံမွာ
(၁) Asia World Company Limited နဲ႕ အဆက္အဆံမလုပ္ေရး
(၂) ေလာ္စစ္ဟန္နွင္႕ ၎၏သား Steven Law (ေခၚ) ထြန္းျမင့္ႏိုင္ နဲ႕ အဆက္အဆံမလုပ္ေရး
(၃) မေကြးယူႏိုက္တက္ ေဘာလုံးအသင္းအား အားမေပးေရးတို႕ ျဖစ္ၾကပါသည္။


U Myo Thein [United Kingdom]
Phone: 00-44-208-493-9137, 00-44-787- 788-2386

U Khin Maung Win [United States]
Phone: 001-941-961-2622

Daw Khin Aye Aye Mar [United States]
Phone: 001 509-783-7223

U Tint Swe Thiha [United States]
Phone: 001-509-582-3261, 001-509-591-8459

http://www.youtube.com/watch?v=kVtmTJSeQa4

http://www.youtube.com/watch?v=DZTezEZgBcU

http://www.youtube.com/watch?v=-7qBICyRc64

No comments:

Post a Comment